Measurement of deflection line on bridges

Rudolf Urban, Martin Štroner

Abstract


Prestressed concrete bridges are very sensitive to the increase in long-term deflections. Reliable forecasts of deflections of bridge structures during construction and durability are crucial for achieving good durability. The main results of measurements are the changes of the deflection line of the bridge structures, which places special demands on the measurement procedure. Results from measurements are very useful for the improvement of mathematical prediction methods of behaviour of long span prestressed concrete structures.

Keywords


bridge; deflection; time sample method; trigonometry

Full Text:

PDF

References


Křístek, V. & Vráblík, L. (2007). Optimisation of tendon layout to avoid excessive deflections of long-span prestressed concrete bridges. Concrete EngineeringInternational UK, Volume 11, Number 1

Štroner, M. & Hampacher, M. (2011). Zpracování a analýza měření v inženýrskégeodézii, 1. Vydání Praha, CTU Publishing house

Štroner, M., Urban, R., Vráblík, L.& Matouš, Z. (2012). Measurement of deflection line on the General Chabera Bridge in Litoměřice. Geodesy, Cartography andGeographic Information Systems 2012 [CD-ROM]. Košice: Berg Faculty TU Košice, pp. 1-10. ISBN 978-80-553-1173-9.

Vráblík, L., Štroner, M. & Urban, R. (2009). Measurement of bridge body across the river Labe. Acta Montanistica Slovaca. 2009, vol. 14, no. 1, p. 79-85. ISSN 1335-1788.

Vodsloň, J. Časový vývoj trvalých průhybů velkých mostů z předpjatého betonu;Zprávy o výsledcích dlouhodobých sledování vybraných mostů pozemníchkomunikací za roky 1995 - 2007
DOI: http://dx.doi.org/10.2478/rgg-2013-0013

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright © Reports on Geodesy and Geoinformatics 2014-2018, e-mail: reports.geodesy@gmail.com
eISSN: 2391-8152